Quiz on
PRONOUNS - 2
Possessive Pronouns vs. Possessive Adjectives


Boşlukları uygun kişi zamiri (I, you, he, she, it, we, they), nesne görevindeki bir zamir (me, you, him, her, it, us, them) veya aitlik sıfatı (my, your, his, her, its, our, their) ile tamamlayınız: