Quiz on
COMPARATIVE & SUPERLATIVE ADJECTIVES (Mixed)


Choose the best adjective form: comparative / superlative (En uygun sıfat yapısını kullanın)